İcma Nedir? İcma Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

İcma Nedir? İcma Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

İcma Nedir?

İcma Kuran’da bulunan veya hadislerde mevcut olan bazı kapalı anlayışlara sahip söylemlerin manasını ortaya çıkarabilmek amacı ile âlimlerin çalışmasından sonra, her birinin tek bir görüş üstünde düşünce birliği sağlamaları şeklinde ifade edilir. İcmanın olmuş şeklinde sayılması için bazı koşullar bulunur.

İcma Çeşitleri Nelerdir?

İcmâ, katılımcılarının fikir ortaya sunup sunmaması bakımından iki kısma ayrılır. Sarih icmâ, herhangi bir vakit içerisinde, icmaya katılma olanağına sahip olan tüm müçtehitlerin birer birer görüş sunarak aynı düşüncede birleşmeleridir. Sükûti icmâya bakıldığında ise müçtehitlerin bir bölümünün, görüş sunacak zaman ve olanakları olduğu halde ilgili konu da sessiz kalmalarını ifade eder. Bu sessizlik genel olan görüşe iştirak ettikleri biçiminde yorumlanır.

Sarih İcma Nedir?

Sarih İcma, müçtehitlerin her birinin bir konuya karşı olan kendi fikirlerini belirtmelerine ve bu görüşlerinin nedenlerini de açıklamalarına dayanarak ortaya çıkan ve her birinin görüş birliğine varması durumunu ifade eden bir icma türüdür. Âlimler ise sarih icmanın kesin bir biçimde doğru olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünürler.

Sükuti İcma Nedir?

Sükûti İcma, müçtehitlerden bir kısmının bir konuyla ilgili kendilerine ait bulunan görüşlerini belirtmelerinin üstüne fikir belirten müçtehitlerin görüş birliğinde olması ve o dönemin âlimlerinin bu konu da seslerini çıkarmamaları üstüne olan bir icma türüdür. Âlimler sükûti icmanın geçerliliğinin kabul olup olmadığı konusunda hala görüş birliğine ulaşamamışlardır. Bir kısım âlim ise kesinlik sayılamayacağını ifade eder.

İcma İçin Verilebilecek Örnekler Nelerdir?

İcma için örneklerden bir tanesi sigara içme meselesidir. Sigara içmek ile alakalı Kuran veya sünnette herhangi bir şeyin olmamasına karşın Kuran ve sünnet kapsamında âlimler birbirleri ile düşüncelerini paylaşıp sigaranın helal bir madde olmadığı hakkında icma etmişlerdir. Sağlığa zararlı olabilen şeylere dair hükümlerden faydalanarak bu icmaya varılmıştır. Aynı biçimde şarabın da haram olması, öğle namazı içindeki farzın dört rekât şeklinde olması gibi meseleler de icmaya ait örneklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir