Zan Ne Demek? Tdk’ya Göre Zan Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Zan Ne Demek? Tdk’ya Göre Zan Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Zan Ne Demek?

 Zan, elde somut veriler olmamasına karşın, birisi ya da bir olay hakkında hükme varmak ya da sonuca ulaşmak demektir. Kelimenin ilk anlamı töhmet kelimesi ile eş anlamlıdır.

 TDK’ya Göre Zan Kelime Anlamı Nedir?

 Zan kelimesinin ilk anlamı:

 Sadece olasılıkları göz önünde bulundurarak karara varmak

 İkinci Anlamı:

 Şüphelenmek, kuşku duymak.

 Zan Kelimesi Nasıl Kullanılır?

 Zan kelimesi birçok kalıplaşmış ifadede ve deyimde kullanılır.

 1- Zan Altında Kalmak / Bırakmak

 Günlük hayatta sıklıkla kullanılan deyimlerin başında gelen zan altında kalmak, kişinin işlemediği bir suçla itham edilmesi anlamına gelir. Zan altında bırakmak ise birisini yeterli kanıt olmadan suçlamak demektir.

 2- Zannımca

 Zannımca, ”tam emin olmamakla birlikte”, ”düşünüyorum ki” gibi anlamlara geliyor. Kişi genelde hisleriyle ya da sezgileriyle bir sonuca vardığında bu kelimeyi kullanır.

 3- Zannetmek

 Kelimenin fiil hali ”zannetmek” şeklinde kullanılır. Bu sözcük ”sanmak” ile eş anlamlıdır.

 Örnek Cümleler:

 1- Elinizde bir tane bile delil olmamasına rağmen beni zan altında bırakmaya utanmıyor musunuz?

 2- Zannımca O da dün yaptıklarından dolayı pişman, ama söylemeye çekiniyor.

 3- Sen öyle birden gidince ben de kızdın zannettim.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir